Konec ledna znamená odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitosti

Stali jste se v roce 2011 vlastníky nemovitosti anebo nastala nějaká změna? Třeba jste část reality odprodali anebo rozšířili či změnili její funkčnost? Měli byste vše nahlásit finančnímu úřadu. Dnes je poslední den. Zítra je už pozdě.

Každoročně k 31. lednu je potřeba odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Nejinak je tomu i letos. Povinnost se vztahuje na všechny, u kterých došlo v předchozím roce k nějaké změně. Platí to zejména tehdy, když jste se stali hrdými majiteli nemovitosti (byt, rodinný dům, hrad nebo kus pole za městem). Nahlásit musíte i kdejakou změnu. Pro lepší představu jsme vytvořili výčet situací, kdy je zapotřebí podat daňové přiznání. Čtěte také: Daňový kalendář v roce 2012

Co je předmětem daňového přiznání k dani z nemovitosti

  • navýšení stavby o další poschodí
  • rozšíření stavby
  • změna ceny nemovitosti
  • změna druhu pozemku
  • změna poplatníka
  • změna užívání stavby
  • změna výměry pozemku

Jestliže jste ještě daňové přiznání k dani z příjmu neodevzdali, máte nejvyšší čas. I letos platí, že daňové přiznání lze odevzdat na takovém finančním úřadě, na jehož obvodu územní působnosti se předmět daně nachází. Totéž platí i v případě, že se vaše nemovitosti nacházejí na více obvodech územní působnosti finančních úřadů. Čtěte také: Vyšší zdanění bohatších lidí státní rozpočet nespasí

Daňové přiznání k dani z nemovitosti podávají majitelé reality. Povinnost se v žádném případě nevztahuje na nájemníky, kteří v nemovitosti bydlí, ale nevlastní ji.

Úhrada daně z nemovitostí

Povinnost uhradit daň z nemovitostí máte do konce května. Bude-li suma vyšší než pět tisíc korun, můžete ji uhradit ve splátkách. Druhá splátka je splatná do konce listopadu. Čtěte také: Pachtovné a přijaté úroky: Shodné pojmy, rozdílné zdanění

Sankce při nepodání přiznání

Nepodáte-li daňové přiznání k dani z nemovitostí finančnímu úřadu včas, vystavujete se postihu. Finanční úřad může vyměřit za pozdní podání daňového přiznání daně k nemovitosti pokutu až do výše deseti procent z přiznané daně. Čtěte také: Jednotná sazba DPH: Nářky nad zvýšením cen potravin, léků a knih

Líbil se vám tento článek?
Pomozte nám s jeho propagací a sdílejte ho na svém Facebooku či na jiné sociální síti, kterou používáte. Děkujeme.